UAV

Bezzałogowe Statki Powietrzne

21.06.2018 r.

Dniem 18.06.2018 r. Politechnika Śląska uzyskała Zaświadczenie o Wpisie do Rejestru Podmiotów Szkolących Nr 261RPS-06/2018. Wpis uprawnia do wykonywania szkoleń teoretycznych i praktycznych:

  • do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe – UAVO
  • do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora – VLOS
  • do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora – BVLOS
  • do uzyskania uprawnienia instruktora (UAVO) – INS

Kierownikiem Ośrodka Szkolenia Bezzałogowych Statków Powietrznych jest:

Mgr inż. Bartosz STOŁTNY : Bartosz.Stoltny@polsl.pl