Streszczenie

Szanowni Autorzy,

Prosimy o przesłanie streszczenia  swoich prac do dnia 30.09.2019 r. oraz pełnej wersji artykułów do do 30.10.2019 r. zgodnie z wzorem