Rekrutacja – Specjalności Lotnicze

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 odbywa się na kierunek Transport na wydziale transportu dla specjalności:

Mechanika i Eksploatacja Lotnicza
Nawigacja Powietrzna – Pilotaż

✈🚀🛰🛸🛩🛫🛬✈🚀🛰🛸🛩🛫🛬✈🚀🛰🛸🛩🛫🛬

Ogólne informacje na temat zasad rekrutacji na Politechnikę Śląską znajdują się pod adresem:

https://rekrutacja.polsl.pl


✈🚀🛰🛸🛩🛫🛬✈🚀🛰🛸🛩🛫🛬✈🚀🛰🛸🛩🛫🛬

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji na I stopień studiów – studia inżynierskie znajdują się pod adresem:

https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/rt-t-st/

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji na II stopień studiów – studia magisterskie znajdują się pod adresem:

https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/rt_trans_st/

✈🚀🛰🛸🛩🛫🛬✈🚀🛰🛸🛩🛫🛬✈🚀🛰🛸🛩🛫🛬

Szczegółowe informacje na temat specjalności lotniczych na Wydziale Transportu można uzyskać:

  • osobiście w sekretariacie Katedry Technologii Lotniczych (ul. Krasińskiego 8, Katowice, Pokój 311) w godzinach 9-14
  • pod numerem telefonu: 32 603 43 94
  • pod adresem e-mail: rt4@polsl.pl