Opłaty konferencyjne

1450 zł     – Opłata konferencyjna

900 zł       – Opłata konferencyjna dla studentów i doktorantów

Opłata konferencyjna zawiera materiały konferencyjne, koszty wyżywienia, zakwaterowanie w hotelu (dodatkowa opłata za pokój jednoosobowy 250 zł), przejazd pomiędzy miejscami konferencji, obsługę konferencji. W trakcie konferencji będzie do dyspozycji sprzęt komputerowy (wraz oprogramowaniem) oraz rzutnik multimedialny niezbędny do prezentacji.

Opłata konferencyjna powinna być wniesiona na konto:

Politechnika Śląska

44-100 Gliwice ul. Akademicka 2A

 ING Bank Śląski S.A. o/Gliwice

IBAN PL  60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

SWIFT: INGB PL PW

Z adnotacją Konferencja RT4/SMT3P/Imię i nazwisko uczestnika

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po 01.11.2018 roku opłata konferencyjna nie będzie zwracana.