Kwestrionariusz

Osoby chętne do przystąpienia do egzaminu proszone są wypełnienie i przyniesienie do sekretariatu ośrodka OSMOT kwestionariusza <link>.

Kwestionariusz można również zeskanować i przesłać na adres:

e-mail: osmot@polsl.pl