Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

Dr. hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ – Katedra Technologii Lotniczych

Z-ca przewodniczącego:

Dr. hab. inż. Jacek Mendala, prof. PŚ – Katedra Technologii Lotniczych

Dr. hab. inż. Zbigniew Stanik, prof. PŚ – Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych

Członkowie:

Dr inż. Robert Wieszała – Katedra Technologii Lotniczych

Dr inż. Damian Hadryś – Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych

Dr inż. Robert Konieczka – Katedra Technologii Lotniczych

Mgr inż. Andrzej Kubik – Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych

Mgr Marta Płaczek – Katedra  Technologii Lotniczych

Mgr inż. Magda Mrozik – Katedra Technologii Lotniczych

Mgr Marta Jackowska – Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo -Wschodniej

Mgr Mariusz Osowski – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.