Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

Dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ – Kierownik Konferencji, Katedra Technologii Lotniczych, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo -Wschodniej

 

Członkowie:

Dr inż. Robert Wieszała – Katedra Technologii Lotniczych

Dr inż. Robert Konieczka – Katedra Technologii Lotniczych

Mgr Marta Płaczek – Katedra  Technologii Lotniczych

Mgr inż. Magda Mrozik – Katedra Technologii Lotniczych

Mgr Marta Jackowska – Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo -Wschodniej

Mgr Mariusz Osowski – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.