Komitet honorowy

Marcin Ślęzak – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

Andrzej Świderski – Z-ca dyrektora ITS ds. nauki