Kierownictwo OSMOT

Kierownictwo Ośrodka Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej Statków Powietrznych PART-147 nr certyfikatu PL.147.0021.2017:

Kierownik Odpowiedzialny: Dr hab. inż. pil. Jarosław KOZUBA, prof. PŚ.

Kierownik ds. Szkolenia: Dr inż. Robert KONIECZKA

Kierownik ds. Szkolenia Praktycznego: Mgr inż. Bartosz STOŁTNY

Kierownik Jakości: Dr inż. Robert WIESZAŁA

Kierownik ds. Egzaminów Mgr inż. pil. Eugeniusz PIECHOCZEK

Kierownik ds. Szkolenia Teoretycznego: Dr inż. pil. Tomasz BALCERZAK