Egzamin magisterski – MEL

Egzamin magisterski 23 stycznia 2019

Uprzejmie informujemy, że egzamin magisterski na specjalności: Mechanika i eksploatacja lotnicza, odbędzie się 23 stycznia 2019 roku o godz. 10:00 w sali 204.

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego dla specjalności Mechanika i Eksploatacja Lotnicza

 1. Kompozyty: właściwości, produkcja, naprawa i wykorzystanie w budowie statków powietrznych.
 2. Drewno w budowie statku powietrznego; sposoby wykorzystania i naprawa.
 3. Pokrycia tkaninowe; właściwości i naprawa.
 4. Klasyfikacja urządzeń elektrycznych statków powietrznych. Wymagania stawiane urządzeniom elektrycznym. Wpływ właściwej obsługi urządzeń na bezpieczeństwo lotu.
 5. Przewody elektryczne. Rodzaje, budowa, zastosowanie przewodów. Sposoby prowadzenia i mocowania przewodów.
 6. Ogólne wiadomości o układzie energetycznym prądu stałego; akumulatory i prądnice prądu stałego.
 7. Charakterystyka układu energetycznego prądu przemiennego.
 8. Przeznaczenie i charakterystyka układu zasilania awaryjnego. Elementy składowe i zasady wykorzystania.
 9. Pojęcie zwarcia i przeciążenia. Rodzaje zabezpieczeń: topikowe, elektromagnetyczne, cieplne (termiczne), temperaturowe.
 10. Ogólna charakterystyka urządzeń oświetleniowych statku powietrznego.
 11. Opisz siły i obciążenia działające na śmigło w trakcie pracy.
 12. Scharakteryzuj technologie i materiały wykorzystywane do budowy śmigieł lotniczych
 13. Opisz metody zmiany skoku śmigła.
 14. Co to jest sprawność śmigła i od czego zależy.
 15. Wymień i podaj przeznaczenie przyrządów barometrycznych.
 16. Wyjaśnij co to jest żyroskop, podaj rodzaje żyroskopów i ich właściwości.
 17. Wymień urządzenia radionawigacyjne i ich przeznaczenie.
 18. Podaj definicję statku powietrznego i omów kryteria klasyfikacji statków powietrznych.
 19. Przeznaczenie i ogólna budowa kadłuba statku powietrznego.
 20. Przeznaczenie, ogólna budowa skrzydła i jego elementów.
 21. Podaj definicję silnika, wymień ich rodzaje oraz elementy zespołu napędowego statku powietrznego.
 22. Omów zasadę pracy i ogólną budowę silnika turboodrzutowego..
 23. Omów budowę i zasadę pracy silnika turbośmigłowego.
 24. Scharakteryzuj instalacje paliwowe statków powietrznych i ich elementy.
 25. Scharakteryzuj zagrożenia oblodzeniem i budowę instalacji przeciwoblodzeniowej statków powietrznych.
 26. Instalacje klimatyzacji i ogrzewania statków powietrznych. Zasada działania i elementy.
 27. Instalacje hydrauliczne statków powietrznych i ich elementy.
 28. Podwozia samolotów i śmigłowców, przeznaczenie i budowa.
 29. Sterowanie statkiem powietrznym, metody i elementy sterowania.
 30. Bierne i czynne metody walki z pożarem, budowa instalacji przeciwpożarowych.