Egzamin inżynierski – NP

Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego dla specjalności Nawigacja Powietrzna

 1. Pomoce i systemy nawigacyjne stosowane w transporcie lotniczym w aspekcie wybranych trzech międzynarodowych dokumentów.
 2. Wymienić 10 zasadniczych systemów nawigacyjnych pokładowo – naziemnych i krótko je scharakteryzować.
 3. Nawigacyjny trójkąt prędkości, elementy składowe i ich charakterystyka
 4. Czas, jego rodzaje i zależności pomiędzy nimi.
 5. Sposoby definiowania zbieżności południków i obliczenia w wybranej metodzie.
 6. Radionamiar i jego elementy składowe
 7. Charakterystyka metod lotu do radiolatarni.
 8. Punkt Krytyczny i sposób obliczanie jego położenia.
 9. Rodzaje map lotniczych i ich charakterystyka (wymienić przynajmniej 8).
 10. Wymagania dotyczące certyfikacji przewoźnika lotniczego i nadzoru i ich charakterystyka.
 11. Stosowane dokumenty ICAO i ich charakterystyka
 12. Wypełnić formularz „Plan lotu” i omówić
 13. Charakterystyka typów NOTAM-ów, napisać aktualny, dowolny NOTAM w wersji standardowej i „Q”.
 14. Charakterystyka SNOWTAM, napisać aktualny, dowolny SNOWTAM.
 15. Cykl AIRAC i obowiązujące wyprzedzenia, związane z podawaniem informacji
 16. Charakterystyka AIP Polska
 17. Charakterystyka Lotniczej Sieci Łączności Stałej (AFTN) i struktura depeszy AFTN.
 18. Procedura podejścia do lądowania wg. ILS dla wybranego lotniska – występujące elementy z opisem.
 19. Podział operacji terminalowej z punktu widzenia funkcjonalnego
 20. Operacje terminalowe, związane z przylotami i odlotami. Rodzaje przesyłek.
 21. Odprawa załogi i statków powietrznych. Skład załogi, obowiązki pracowników pokładowych.
 22. Rodzaje informacji PIB (Pre-flight Information Bulletin).
 23. Przewóz dzieci, ładunków niebezpiecznych.
 24. Działanie w sytuacjach awaryjnych. Wyposażenie samolotów w apteczki, gaśnice, kamizelki i tratwy ratunkowe- zasady ich użycia.
 25. Zagrożenie terroryzmem- sposoby przeciwdziałania zjawisku.
 26. Licencjonowanie, szkolenie załóg personelu pokładowego.
 27. Fronty atmosferyczne (rodzaje, sposób powstania, prędkość, ruchy powietrza, formowanie). Zjawiska atmosferyczne i ich charakterystyka.
 28. Charakterystyka warstw atmosfery z uwzględnieniem temperatury oraz prezentacja po jednym z wybranych zjawisk akustycznych i optycznych.
 29. Zasadniczy podział chmur i charakterystyka. Charakterystyka mas powietrza, podział, strefy występowania na kuli ziemskiej.
 30. Charakterystyka niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych dla lotnictwa.