Nasze aktualności

12 kwietnia 2019 r.

Politechnika zyskała kolejnego partnera do współpracy

Politechnika Śląska zacieśnia współpracę z instytutami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami branży lotniczej. W czwartek, 11 kwietnia, zostało zawarte porozumienie o współpracy z Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. z siedzibą w Warszawie.

Z ramienia Politechniki Śląskiej umowę podpisał rektor prof. Arkadiusz Mężyk, natomiast ze strony Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego – prezes zarządu Piotr Kisiel.

Porozumienie zakłada współpracę w ramach działalności naukowo-dydaktycznej i badawczo-rozwojowej w obszarze szeroko rozumianej technologii lotniczej. Współpraca polegać będzie m.in. na wspólnym uruchamianiu i prowadzeniu badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, programów podnoszenia kwalifikacji osób kadr naukowo-badawczych i inżynieryjno-technicznych.

W spotkaniu udział wzięli ze strony uczelni rektor prof. Arkadiusz Mężyk, prorektor Bogusław Łazarz, prof. Jarosław Kozuba, a ze strony Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego prezes zarządu Piotr Kisiel i główny specjalista ds. zarządzania procesowego Sławomir Sobczak. Obie strony zadeklarowały zamiar kolejnych, roboczych spotkań w celu m.in. zapoznania przedstawicieli wojskowego biura z dokonaniami Politechniki Śląskiej w zakresie szkolenia lotniczego.

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. zajmuje się konstruowaniem i produkcją nowoczesnych urządzeń na potrzeby obronności. Jest to jedyne w Polsce przedsiębiorstwo wyposażające kompleksowo lotniska wojskowe w urządzenia do naziemnej obsługi statków powietrznych. Obecnie firma kieruje swoją ofertę również do sektora cywilnego.

1 kwietnia 2019 r.

Biuletyn Bezpieczeństwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

20 marca 2019 r.

BIULETYN BEZPIECZEŃSTWA W LOTNICTWIE CYWILNYM Nr 1(7)/2019

1 stycznia 2019 r.

Lotnicze Koło Naukowe

Rozpoczęło działalność Naukowe Koło Lotnicze Politechniki Śląskiej.

Obszary naszej aktywności:

-Technologie Lotnicze;

-Technologie Kosmiczne;

-Bezpilotowe Statki Powietrzne (BSP);

-Szkolenie Lotnicze;

-Lotnicza Obsługa Naziemna;

-Współpraca z Biznesem Lotniczym;

-Inne obszary do uzgodnienia w przypadku zainteresowania.

Zainteresowanych współpracą Studentów i nie tylko, prosimy o kontakt: dr inż. pil. Tomasz Balcerzak, tomasz.balcerzak@polsl.pl

21 Grudnia 2018 r.

Biuletyn Bezpieczeństwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

W załączeniu udostępniamy najnowszy, czwarty numer Safe Sky – Biuletyn Bezpieczeństwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Biuletyn powstaje w cyklu kwartalnym, a jego celem jest szeroko rozumiana promocja bezpieczeństwa. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej chciałaby, aby biuletyn stał się platformą wymiany informacji i doświadczeń. Zachęcamy Państwa do lektury i mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte okażą się interesujące: 

19 Grudnia 2018 r.

Politechnika Śląska miała swojego przedstawiciela na drugim światowym szczycie Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) poświęconemu kształtowaniu przyszłych pokoleń specjalistów lotniczych (NGAP).

Spośród około 600 uczestników szczytu zaproszony został Eugeniusz Piechoczek pracownik Katedry Technologii Lotniczych oraz  Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego. Celem szczytu było wypracowanie nowych dróg kształcenia dla przyszłych kadr lotnictwa cywilnego z uwzględnieniem potrzeb ilościowych i jakościowych specjalistów lotniczych nowej generacji. Globalne zapotrzebowanie na pilotów, mechaników, kontrolerów ruchu lotniczego rośnie wraz rozwojem rynków lotniczych. Obsługa techniczna i operacyjna statków powietrznych , lotnisk oraz przestrzeni powietrznej wymaga nowych technologii i nowych kadr. Politechnika jest jednym z ośrodków szkolenia mechaników i pilotów i m.in. dlatego jej przedstawiciel został zaproszony do udziału w szczycie.

10 Grudnia 2018 r.

Ruszyło pierwsze szkolenie ATPL

10 grudnia 2018 r. zostało uruchomione pierwsze zintegrowane szkolenie do licencji pilota liniowego ATPL (A) dla grupy 32 Studentów. Szkolenie teoretyczne odbywa się w naszej siedzibie w Katowicach przy ul. Krasińskiego 13, szkolenie praktyczne odbędzie się m.in. na lotnisku w Gliwicach.

5 Grudnia 2018 r.

Bertrand Piccard doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej

Pierwszy człowiek, który okrążył kulę ziemską samolotem zasilanym wyłącznie energią słoneczną, niezwykły wizjoner i innowator – Bertrand Piccard – otrzyma tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Uroczystość odbyła się 5 grudnia o godz. 11.00 w Auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach.

30 Listopad 2018 r.

Monografia
„Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym. Wybrane Problemy”

Krzysztof Załęski, Jarosław Kozuba, Jan Rajchel

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą książką autorstwa Krzysztofa Załęskiego, Jarosława Kozuby oraz Jana Rajchela  pt. „Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym. Wybrane problemy”. Celem opracowania jest przedstawienie i zaznajomienia z zakresem funkcjonowania lotnictwa cywilnego oraz międzynarodowych i krajowych programów ochrony lotnictwa i wdrażania polityki bezpieczeństwa w organizacjach lotniczych. Prezentowana pozycja jest przeznaczona głównie dla studentów różnych kierunków studiów, przede wszystkim związanych z bezpieczeństwem narodowym. Stanowi ona także dobry materiał uzupełniający wiedzę dla studentów na innych kierunkach, przede wszystkim związanych z lotnictwem, zarządzaniem bezpieczeństwem w lotnictwie oraz funkcjonowaniem portów lotniczych.

 

28-30 Listopad 2018 r.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej”

W dniach 28-30 listopada 2018 roku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej”. Konferencja obejmowała 7 sesji naukowych, spotkania oficjalne i kuluarowe oraz wydarzenia towarzyszące z udziałem gości ze świata polityki, biznesu oraz nauki. Tegoroczna konferencja była również wyjątkowa ze względów organizacyjnych, ponieważ uroczysta inauguracja wraz z pierwszą sesją naukową odbyła się w Porcie Lotniczym Katowice – Pyrzowice. Głównym celem tegorocznej Konferencji było przedyskutowanie i przeanalizowanie priorytetów związanych z europejską polityką transportową.

W oficjalnej inauguracji tej imprezy wzięli udział m.in. Jerzy Polaczek – Poseł na Sejm RP, Prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz – Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Śląskiej, Norbert Henzel – V-ce Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. W trakcie inauguracji Pan Prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz – Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Śląskiej odebrał z rąk Pana Romana Ożóga przedstawiciela Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Certyfikat zatwierdzenia Akademickiego Ośrodka Lotniczego ATO POLSL o numerze PL-ATO-78. Certyfikat ten z jednej strony potwierdza fakt, że ATO POLSL spełnia wymagania przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Tekst mający znaczenie dla EOG). Z drugiej strony wskazuje natomiast, że ATO POLSL jest trwale zdolny do zapewnienia bezpiecznego wykonywania działalności szkoleniowej w lotnictwie cywilnym. W dalszej części odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowego dyplomu Pan Mgr. inż. Eugeniuszowi Piechoczkowi – pracownikowi Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej z okazji 40-lecia pierwszego lotu. Po zakończonej sesji naukowej uczestnicy udali się na zwiedzanie Portu Lotniczego.

Pozostałe sesje naukowe odbywały się w Ustroniu w hotelu Muflon i dotyczyły między innymi: zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w transporcie, budowy, eksploatacji i diagnostyki środków transportu, politycznych, ekonomicznych i prawne aspektów bezpieczeństwa w transporcie, dydaktyki i edukacji dla transportu oraz bezzałogowych statków powietrznych. Konferencja stanowiła dogodną platformę do ożywionych dyskusji, wymiany doświadczeń i wzajemnych konsultacji między specjalistami z wyższych uczelni i kadrą inżynierską z zakładów przemysłowych, stanowiąc równocześnie syntetyczne kompendium wiedzy dla szukających ciekawych i nowatorskich rozwiązań w zakresie transportu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w różnych sesjach naukowych wystąpiło ponad 50 prelegentów z kraju i zagranicy, a łączna liczba uczestników przekroczyła 100.

26-27 Listopad 2018 r.

Audyt ośrodka OSMOT-Part 147 przez Urząd Lotnictwa Cywilnego

W dniach 26-27 listopad 2018 r. odbył się audyt ośrodka OSMOT-Part 147 na Politechnice Śląskiej w Katowicach przeprowadzony przez audytorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Naczelnika Inspektoratu Personelu Technicznego Tadeusza Gembskiego oraz Starszego Specjalistę Julitę Szulc. Audytorzy po zapoznaniu się z dokumentacją  oraz po wizytacji wybranych zajęć, egzaminów i pomieszczeń dydaktycznych ośrodka przyznali pozytywną ocenę. Kolejny planowy audyt spodziewany jest w II kwartale 2018 roku.

15, 19, 22, 26 Listopad 2018 r.

Egzaminy w ośrodku OSMOT-Part 147

W dniach 15, 19, 22, 26 listopada 2018 roku odbyły się egzaminy dla 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie Balicach. Egzaminy odbyły się z modułów: Aerodynamika, Struktury i Systemy Samolotu Tłokowego w zakresie B.1.2 – Moduł nr 11B oraz Silnik Gazowy Turbinowy w zakresie B1 – Moduł nr 15.

12 Październik 2018 r.

9. Noc w Instytucie Lotnictwa

Noc w Instytucie Lotnictwa skupia corocznie kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających. Do grona wystawców zaliczają się min.: Instytucje Lotnicze, Urzędy, Firmy Prywatne, Linie Lotnicze, Uczelnie Wyższe. W tegorocznej 9. Nocy w Instytucie Lotnictwa udział wzięła również Politechnika Śląska, w składzie:

  • dr hab. inż. Jarosław Kozuba prof. Politechniki Śląskiej – Katedra Technologii Lotniczych
  • mgr inż. Eugeniusz Piechoczek
  • mgr inż. Bartosz Stołtny

oraz studenci Kierunk Mechanika i Eksploatacja Lotnicza :

  • Adam Stołtny
  • Bartłomiej Krowicki
  • Kamila Gołębiewska

15 Wrzesień 2018 r.

W dniach 14 – 15 Wrzesień 2018 r. na terenie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” miała miejsce III edycja Festiwalu Innowacji i Technologii. Festiwal miał charakter naukowo – biznesowy i był skierowany do wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi technologiami, zarówno z środowiska naukowego, biznesowego, studenckiego czy społecznego. Współorganizatorem przedsięwzięcia była Politechnika Śląska. Podczas trwania festiwalu odbył się pokaz lotu bezzałogowego statku powietrznego z ramienia Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo – Wschodniej.

22 grudzień 2017 r.

Transport Safety Systems – nowa specjalność

Projekt „Umiędzynarodowienie studiów na Politechnice Śląskiej poprzez opracowanie i uruchomienie specjalności lotniczych” przewiduje uruchomienie na naszym wydziale od semestru letniego w roku akademickim 2017/2018 nowej specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia – transport safety systems.

Podstawowe przedmioty na tej specjalności można przedstawić w następujących blokach:
– prawo, przepisy, standardy i dobre praktyki w transporcie,
– operacje lotnicze i procedury operacyjne,
– nawigacja i monitorowanie procesów transportowych,
– zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie.

Szczegółowy wykaz przedmiotów jest przedstawiony w planie studiów (plik Excela) – w skoroszycie z siatkami studiów w pierwszym arkuszu są przedmioty wspólne dla różnych specjalności, w następnym przedmioty specjalnościowe.

Nowa specjalność jest odpowiedzią na bieżące potrzeby rynku pracy. Głównym celem kształcenia są umiejętności z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w transporcie. Program studiów przygotowano, uwzględniając kierunki rozwoju wskazane przez przedsiębiorców z różnych działów transportu. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Absolwenci (także cudzoziemcy) będą przygotowani do pracy w międzynarodowym środowisku. Wysoki poziom przygotowania do pracy ma im umożliwić podjęcie odpowiedzialnych zadań w zakresie bezpieczeństwa transportu bezpośrednio po studiach.

Projekt przewiduje dodatkowe działania wspierające absolwentów (także cudzoziemców), którzy chcieliby kontynuować naukę bądź podjąć pracę zawodową w Polsce. Zajęcia dla nowej specjalności będą prowadzone przez najlepszych wykładowców z różnych wydziałów Politechniki Śląskiej i z renomowanych uczelni zagranicznych. Dodatkowo będzie działać międzynarodowa szkoła letnia dla studentów, której celem jest integracja środowiska, a dla studentów z zagranicy będzie zorganizowany kurs języka polskiego.

Absolwenci specjalności transport safety systems otrzymają tytuł magistra inżyniera zgodnie z deklaracją bolońską uznawany w wielu krajach i poparty zestawem kompetencji pozwalających na podjęcia pracy w transporcie.

Dodatkowe informacje: dr inż. Jan Warczek, jan.warczek@polsl.pl, tel. (+48) 32-603-41-66.